Varför vi finns

Ju mer vi förstår oss själva och andra – hur vi fattar beslut, varför vi gör som vi gör osv – desto bättre ledarskap. Och desto bättre affärer.

Psykologisk kompetens och förståelse för hur vi människor fungerar är av central affärskritisk betydelse. Att två Nobelpris gått till beteendeekonomer de senaste åren talar sitt tydliga språk.

Det pågår ett paradigmskifte inom ledarskap och organisation. På individnivå handlar det om att gifta ihop sitt professionella jag med sitt innersta jag, så att vi både är effektiva i våra yrkesroller och samtidigt lever i linje med oss själva och mår bra. Både och, inte antingen eller.

Med Executive Speaking Partner får du en kvalificerad personlig rådgivare som besitter kunskaper inom ledning och styrning, kommunikation, affärsutveckling, varumärke och förändringsarbete med lång erfarenhet från näringslivet.

Med Executive Speaking Partner får du samtidigt en terapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling.

Vi riktar oss till dig som vill skapa optimala förutsättningar för att lyckas och utvecklas i ditt uppdrag och samtidigt utvecklas som individ. 

Vi erbjuder även kvalificerat samtalsstöd under infasning av nya ledare: Executive Onboarding Partner >>

Vad vi gör för dig

 • Erbjuder en frizon där du kan ta upp både yrkesmässiga och personliga frågeställningar utan att behöva ta affärsmässiga eller personliga hänsyn.
 • Finns alltid där för dig – som din professionella livlina och osynliga stab.
 • Gör dig uppmärksam på eventuella invanda tanke- och beteendemönster.
 • Ger dig konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, hur du kan hantera olika personer/situationer och skapa effektivare samarbeten.
 • Utmanar dig i dina tankegångar och ger rak återkoppling.
 • Hjälper dig att upptäcka nya sätt att se på dig själv och få tillgång till din outnyttjade kapacitet.
 • Utvecklar ditt kommunikativa ledarskap.
 • Bollplank och strategisk rådgivare i affärsmässiga och organisatoriska beslut.
 • Utifrån gedigen kunskap om människans och organisationers psykologi kan vi ge analyser och föreslå handlingsvägar.
 • Coachar till att prioritera och hålla rätt fokus.
 • Erbjuder möjligheter till nätverkande, seminarier och workshops.
 • Vi kan också fungera som extern opartisk samtalspartner och bollplank under din onboarding: Executive Onboarding Partner >>
JANET S_V_besk

Janet Berlin

Managementkonsult och samtalsterapeut

Janet har varit verksam som managementkonsult inom ledning och styrning under drygt 25 år. Fokus har legat på förändring och utveckling till ökad affärsnytta.

Janet har också arbetat som HR-ansvarig, varit delägare i ett konsultbolag samt är certifierad styrelseledamot. Janet är även auktoriserad samtalsterapeut.

INGRID S_V_besk

Ingrid Lindmark

Kommunikationskonsult och samtalsterapeut

Ingrid har arbetat med strategisk kommunikation i flera olika roller och olika branscher under drygt 25 år. 

Ingrid är specialiserad på kommunikativt ledarskap, strategisk kommunikation och varumärkesbyggande.

Ingrid är även auktoriserad samtalsterapeut och neurofeedbackterapeut.

CATHARINA S_V_besk

Catharina Kandel

HR-chef och diplomerad coach

Catharina har arbetat som HR-chef i ca 30 år inom börsbolag, bolag i stark tillväxt, komplex matrisorganisation och nordisk verksamhet inom försäkring-, bank- och fastighetsbolag.

Catharina har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete, kultur- och värderingsarbete samt ledarutveckling. Är även certifierad styrelseledamot.

Bild Gunilla S_V_besk3

Gunilla Sandström

Managementkonsult och psykoterapeut

Gunilla har lång erfarenhet som managementkonsult inom svenskt och internationellt näringsliv och offentlig sektor.

Gunilla har stor erfarenhet av personbedömning för exvis executive coaching.

Hon är även leg psykolog och psykoterapeut med inriktning på både individuell terapi och parterapi.

Upplägg

Ett Executive Speaking Partner-upplägg innebär normalt 2 möten per månad. Däremellan har du tillgång till rådgivning och bollning via mail och telefon. Vi skräddarsyr alltid upplägg tillsammans med våra kunder utifrån omfattning och komplexitet. 

Utöver månadsupplägget kan du sedan alltefter behov välja att använda oss i större utsträckning för enstaka insatser eller under en avgränsad tidsperiod. Dessa insatser debiteras då med halv- respektive heldagsarvode efter överenskommelse.

Vi erbjuder även tjänsten Executive Onboarding Partner. Undersökningar visar att ledare på högre nivå ofta saknar ett individanpassat stöd under första tiden där även kulturella, sociala och personliga faktorer omhändertas. Genom att ge nyrekryterade ledare tillgång till ett externt, opartiskt, seniort bollplank och kvalificerat samtalsstöd under infasningsperioden ökar förutsättningarna för en framgångsrik rekrytering. Läs mer om Executive Onboarding Partner >>