Ny tjänst: Executive Onboarding Partner

Ny tjänst: Executive Onboarding Partner

Organisationer kan spendera många månader och betydande resurser på att hitta en ny ledare. Ändå visar undersökningar att så många som 40 procent slutar inom 18 månader från tillträdet – med merkostnader, intern frustration och instabilitet som följd.

Undersökningar visar att en majoritet nytillsatta på vice vd-nivå och uppåt anser att de saknade adekvat stöd i sin övergång till det nya jobbet. Vi har under flera månader genomfört intervjuer och workshops med ledare för att ta reda på vilken typ av stöd man skulle vilja ha som exempelvis ny vd. Resultatet är det vi erbjuder med Executive Onboarding Partner. Här kan du läsa mer om tjänsten: executiveonboardingpartner.se

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller ta ett möte.