Ökat fokus på psykiska aspekten i ledarskapet

Ökat fokus på psykiska aspekten i ledarskapet

Intervju med vår kollega Gunilla Sandström i Dagens Industri. ”Dagens managementlitteratur fokuserar allt oftare på den psykiska aspekten i ledarskapet.”  ”Det fysiska välmåendet har varit i fokus de senaste decennierna, och har setts som ett tecken på styrka. Att arbeta med psykiskt mående har blivit en trend först på senare tid. Först nu börjar det upplevas som allt viktigare.” Ur Dagens Industri 20 april 2024.