Neurofeedback – för en välmående hjärna

Neurofeedback – för en välmående hjärna

Neurofeedback är en datorbaserad teknik som tränar hjärnan till att bli mer plastisk, dvs öka hjärnans flexibilitet och förmåga till att kunna reglera sin aktivitetsnivå.

En hjärna som ständigt är på högvarv (som hos många av oss) får genom neurofeedbackträning en ökad förmåga att kunna lugna ner sig. På så sätt kan exempelvis ångest, stress och sömnstörningar minska. Man har även sett goda resultat vid adhd och andra neuropsykiatriska tillstånd.

För de flesta är nog neurofeedback nytt och okänt men det är ingen ny teknik. Den började utvecklas under 60-talet av forskare vid NASA, i syfte att förbättra hjärnans förmåga att anpassa sig till förhållandena i yttre atmosfären. Sedan dess har tekniken utvecklats och förfinats.

Träningen sker med hjälp av sensorer som avläser EEG (hjärnvågor) och en avancerad mjukvara som interagerar med hjärnan. Hjärnan får feedback i form av bild och ljud och feedbacken förändras utifrån hur dina hjärnvågor arbetar, tex att bilden blir klarare och ljudet tydligare. Hjärnan belönas på så sätt när den ändrar sig till mer funktionella mönster, utan att du behöver göra någonting, hjärnan sköter allt helt själv. Neurofeedbackträning är behaglig och helt utan ansträngning.

Neurofeedback hjälper alltså hjärnan att reglera sig själv så att den kan fungera på ett mer adekvat och hälsosamt sätt.

Metoden används även för peak performance av bl a elitidrottare och företagsledare.

Här kan du läsa mer

Om du är intresserad eller har frågor, hör av dig till Ingrid Lindmark på 070 374 28 53 eller ingrid(at)executivespeakingpartner.se